สกรูเครื่องฉีดพลาสติก

รูปภาพสกรูใช้สำหรับเครื่องฉีดพลาสติกทุกยี่ห้อ
รูปภาพหัวฉีดพลาสติก สำหรับชุดฉีดพลาสติก