วิธีหาค่า Tolerance สำหรับอะไหล่เครื่องฉีดพลาสติก

วิธีหาค่า Tolerance สำหรับอะไหล่เครื่องฉีดพลาสติก

          Tolerance เป็นค่าที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต ที่เราใช้ในการคำนวณในการออกแบบชิ้นงานหรือสินค้าทางอุตสาหกรรมเช่น  Screw, Barrel, Ring, Seat ฯลฯ เพื่อให้ชิ้นงานที่ออกแบบมาได้ตรงตามมาตราฐาน หรืออยู่ในค่าปกติ

 

หน้าที่ของค่า Tolerance 

          ใช้เพื่อตรวจสอบว่า สินค้าหรือชิ้นงานตัวใหม่ ที่ต้องการนำมาเปลี่ยนแทนที่ตัวเก่าสามารถใส่แทนด้วยกันได้  และช่วยความแม่นยำในการเขียนแบบให้กับทีมวิศกร 

 

ลักษณะของ Tolerance 

ลักษณะของค่า Tolerance

 รูปภาพอ้างอิงจาก : pioneer.netserv.chula.ac.th

          ส่วนใหญ่แล้วค่า Telolance จะมีค่าเป็น บวก (+), ลบ(-) ใช้ในการคำนวณขอบเขตของพื้นที่  เมื่อหลังจากการคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่า Telolance ที่ได้จะมีความหมายว่า เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ในการกำหนดขอบเขตในการออกแบบ เพื่อให้ได้หรืออยู่ในมาตราฐาน 

 

ตัวอย่างการเขียนแบบระหว่างสองแบบ

 

ตัวอย่างการเขียนแบบ Direct limitsแบบ Direct limits คือ การเขียนแบบที่มีการกำหนดค่ามาให้ตายตัว 

 

ตัวอย่างการเขียนแบบ Tolerance values

 แบบ Tolerance values คือ การเขียนแบบ แบบมีขอบเขตค่าที่ได้จะต้องบวกลบอยู่ในภายใต้ขอบเขตนี้

 

H และ h ในตาราง Tolerance คืออะไร?

 

ภาพตัวอย่าง hole baseรูปภาพอ้างอิงจาก : www.cobanengineering.com

Hole based system = ค่าความกว้างของรูที่ใช้ในการสวมชิ้นงาน 

 

 ภาพตัวอย่าง shaft base

รูปภาพอ้างอิงจาก : www.cobanengineering.com

Shaft based system = ค่าความกว้างของชิ้นงานที่ถูกสวม

 

“Hole เมื่อดูในตารางแล้ว Hole จะมีสัญลักษณ์คือตัว H ส่วน Shaft จะมีสัญลักษณ์คือค่า h” 

 

ตัวอย่างการคำนวณหาค่า Telorance

สมมุติว่า เราจะหาค่า Dimension tolerance ของ Ring ที่มีขนาด Diameter อยู่ที่ ⌀ 50 mm. กัน อันดับแรกให้เรามองหาช่องที่ขึ้นต้นด้วยเลข 50 (ทางด้านซ้าย) จากนั้นเราก็มาวิเคราะห์ว่า RING นั้นใช้สัญลักษณ์อะไรในการดู เป็น H หรือ h ในตัวอย่างนี้เป็น h เล็กเพราะ RING ถูกสวมโดย BARREL ดังนั้น Ring จึงเป็น Shaft (h) 

 

ตัวอย่างการคำนวณหาค่า Telorance
รูปภาพอ้างอิงจาก : pioneer.netserv.chula.ac.th

 

ทีนี้มาดูตัวอย่างการคำนวณค่า Tolerance ของ RING ⌀ 50 mm. กันครับ

 

ตัวอย่างการคำนวณ

RING ⌀ 50 mm. = 50(f6)  

50 - 0.030  =  49.970 mm.

50 - 0.049  =  49.951  mm.

 

ดังนั้นค่าที่ได้เราจะได้ค่าระหว่าง  49.970 mm. และ 49.951 mm.  ของ RING ⌀ 50 หมายความว่า  ถ้าชิ้นงานหรือสินค้าชิ้นใหม่ที่จะถูกนำมาใส่แทนมีค่าบวกหรือลบ อยู่ระหว่าง 49.970 mm. - 49.951 mm.ถือว่าสามารถใส่แทนกันได้ หรือถ้าออกแบบชิ้นงานใหม่ขึ้นมาถ้าค่าอยู่ระหว่างนี้จะถือว่าได้ค่าที่ตรงตามมาตราฐาน

 

ตัวอย่างการคำนวณ Diameter ตัวอื่นๆ

ตัวอย่าง ริง (ใช้ f6 )

RING ⌀ 18 mm. = 18(f6)

18 - 0.020 = 17.980 mm.

18 - 0.033 = 17.967  mm.

 

ดังนั้น ค่า Tolerance ของ RING ⌀ 18 อยู่ระหว่าง 17.980 mm. - 17.967 mm.

 

ตัวอย่าง บาร์เรล  (ใช้ H7 )

BARREL ⌀ 50 mm. = 50(H7)

50 - 0.025 = 50.025 mm.

50 - 0.000  =  50.000 mm.

 

ดังนั้น ค่า Tolerance ของ BARREL ⌀ 50 อยู่ระหว่าง 50.000 mm. - 50.025 mm.

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม 

https://www.cobanengineering.com/Tolerances/TolerancesDefinitions.asp

https://www.mec-engineering-spreadsheets.com/documentation-area/fit-tolerances-and-applications/