แก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยมิกซิ่งสกรูฉีดพลาสติก

 

รูปภาพประกอบหลักการทำงานของสกรูฉีดพลาสติกแบบ Mixing

 

 

ทุกคนเคยมีปัญหาไหม? เวลาฉีดพลาสติกแล้วเป็นแบบนี้

ชิ้นงานที่ฉีดออกมาไม่ได้ตามค่าสีที่เราตั้งไว้ที่เครื่องฉีดพลาสติก หรือเมื่อต้องฉีดงานกับเม็ดพลาสติกที่มีกลาสไฟเบอร์สูงๆ (เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่มีความแข็ง) เมื่อใช้ไปสักพักสกรูที่ใช้ฉีดพลาสติกสึกทุกที เปลี่ยนกี่ครั้งแล้วก็ไม่หายสักที บทความนี้เราจะพูดถึงสกรูฉีดพลาสติกที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษที่แก้ปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถออกแบบและดัดแปลงสกรูให้ใช้ได้กับเครื่องฉีดพลาสติกทุกชนิด

 

สกรูฉีดพลาสติกแบบมิกซิ่ง(Mixing) คืออะไร 

สกรูฉีดพลาสติกแบบมิกซิ่ง(Mixing) คือ สกรูของเครื่องฉีดพลาสติกที่ส่วนหัวของสกรูถูกออกแบบใหม่เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาเม็ดพลาสติก

รูปภาพประกอบสกรูฉีดพลาสติกแบบ Mixing

 

หลักการทำงานและการออกแบบ

การออกแบบของสกรูสำหรับเครื่องฉีดพลาสติกชนิดนี้ ถูกกำหนดให้ออกแบบตามลักษณะการฉีดงานของผู้ใช้งาน (User)  

ตัวอย่างเช่น 

ผู้ใช้บางกลุ่มที่ต้องการในเรื่องของการกระจายตัวเป็นหลัก (ส่วนใหญ่ใช้กับงานฉีดงานประเภทของเล่น) หรือ

ผู้ใช้บางกลุ่มที่ต้องการทั้งความเร็วในการฉีดและการกระจายตัวด้วย

 

หลักการทำงานของสกรูฉีดพลาสติกชนิดนี้จะไม่แตกต่างจากสกรูฉีดพลาสติกแบบธรรมดา (ของเมคเกอร์)  เมื่อเม็ดพลาสติกไหลเข้ามาในกระบอกฉีดพลาสติก  สกรูจะมีหน้าที่ลำเลียงเม็ดพลาสติกไปยังด้านหน้า แต่สำหรับสกรูแบบมิกซิ่งส่วนที่ออกแบบมาให้เป็นเกรียวที่กำลังหมุนอยู่ (ตามลักษณะการลำเลียงของสกรูฉีดพลาสติก) จะหมุนคล้ายๆ กับการปั่น จะทำให้เม็ดพลาสติกที่ละลายแล้วเท่านั้นจึงสามารถไหลผ่านไปด้วย ส่วนเม็ดพลาสติกที่ไม่ละลายจะติดอยู่จนกว่าจะละลายและไหลผ่านเกรียวไปในที่สุด

 

ช่วยแก้คนใช้งาน (User) สามารถแก้ปัญหาในงานฉีดพลาสติกด้านใดได้บ้าง

เม็ดพลาสติกกระจายตัวเร็ว 

ช่วยให้เม็ดพลาสติกกระจายตัวได้เร็วขึ้น จากเกรียวที่ถูกออกแบบมาให้ช่วยทำให้เม็ดพลาสติกละลาย  แต่ถึงอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่า จะทำให้การฉีดเร็วขึ้นเพราะ เวลาฉีดงานจะใช้เวลาโหลดเม็ดพลาสติกในส่วนหัวของสกรูเพื่อพร้อมในการฉีดนานกว่าสกรูฉีดพลาสติกแบบธรรมดา (สกรูของเมคเกอร์) เพราะฉะนั้นการเลือกใช้สกรูชนิดนี้ในการฉีดพลาสติกควรคำนึงถึงปัจจัยในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น ระยะเวลาในการฉีด, ความแม่นยำในการฉีด หรือลักษณะงานด้วย 

ช่วยแก้ปัญหาสีที่ฉีดออกมากระจายตัวไม่เท่ากัน 

เม็ดพลาสติกที่เป็นสีที่ฉีดออกมากระจายตัวไม่เท่ากัน หมายถึงเมื่อฉีดงานออกมาแล้วไม่ได้ตามแบบ สีขาว (ตัวอย่าง) อาจจะมีมากไป หรือสีขาวอาจจะมีน้อยเกินไป ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยในการฉีดสินค้าประเภท ของเล่น   การใช้ใช้สกรูฉีดพลาสติกแบบมิกซิ่งจะช่วยเรื่องของการกระจายตัวของเม็ดพลาสติกผนึกกับการหมุนของสกรูฉีดพลาสติก (ขณะลำเลียงเม็ดพลาสติก) จะยิ่งทำให้กระจายตัวได้ดียิ่งขึ้น สกรูฉีดพลาสติกชนิดนี้จึงได้รับความนิยมในการฉีดสินค้าประเภทของเล่น