สกรูฉีดพลาสติกแต่ละชนิด

ชนิดสกรูฉีดพลาสติก

          เชื่อว่าหลายโรงงานที่มีเครื่องฉีดชิ้นส่วนพลาสติกคงรู้จักสกรูฉีดพลาสติกกันดีอยู่แล้ว แต่หากเมื่อไหร่ก็ตามที่สกรูมีปัญหาการจัดสินใจเปลี่ยนคงเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากแน่ๆ เพราะสกรูแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกัน 

          จริงอยู่ที่สมัยก่อนอาจจะไม่มีตัวเลือกมากนัก แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรวมไปถึงทางด้านวิศวกรรมการผลิต สกรูฉีดพลาสติกก็เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันมีการนำวัตถุดิบที่หลากหลายมาใช้กับเทคโนโลยีทำให้เกิดสิ่งใหม่ในวงการอุตสาหกรรมอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอนสนองความต้องการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

          วันนี้เราจึงขออาสาพาทุกท่านมารู้จักกับสกรูฉีดพลาสติกแต่ละชนิดผ่านบทความที่มีชื่อว่า "5 ชนิดของสกรูฉีดพลาสติกที่ท่านควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ" 

5 ชนิดของสกรูฉีดพลาสติกที่ท่านควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ

 

1. Easy Melt Injection Molding (อเนกประสงค์)

 

ภาพประกอบที่ 1 สกรูฉีดพลาสติกแบบ EasyMelt

 

          มาเริ่มกันที่ตัวแรก สกรูฉีดพลาสติกชนิด Easy Melt ( Easy Melt Injection Molding ) สามารถทำละลายได้ดีและช่วยลดระยะเวลาในการฉีด ปรับช๊อตให้สั้นลงถูกออกแบบให้เป็นสกรูที่ใช้งานได้แบบอเนกประสงค์มีจุดเด่นคือ ช่วยเพิ่มความเร็วและการทำละลายของเม็ดพลาสติก

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับหัวข้อนี้

 • ทำละลายได้ง่าย
 • ความเร็วในการฉีด

 

2. ELC Injection Molding (เร็วและแม่นยำ) 

ภาพประกอบที่ 2 สกรูฉีดพลาสติกแบบ ELC

 

          เป็นสกรูฉีดพลาสติกประเภท Single-Flighted Screw ที่มีทั้งความเร็วและความแม่นยำ ทำรอบได้ดีนิยมใช้ฉีดกับเม็ดพลาสติกทั่วไปที่ต้องการความแม่นยำในการฉีด หรือกรณีเป็นเม็ดพลาสติกชนิดที่รวมที่หลากหลายไว้ในเม็ดพลาสติกชนิดเดียว     

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับหัวข้อนี้

 •  มีรอบการผลิตที่เร็วและแม่นยำในบรรดาสกรูชนิดอื่นๆ
 •  ทำละลายของเม็ดพลาสติกได้ในระดับดี

 

 

3. Fusion Injection Molding (ละลายเต็มที่ฉีดให้เต็มเหนี่ยว)

ภาพประกอบที่ 3 สกรูฉีดพลาสติกแบบ Fusion

          เน้นเรื่องเรื่องการทำละลายเป็นหลัก สกรูฉีดพลาสติกชนิดอื่นๆ จะเน้นในเรื่องของความเร็วและความแม่นยำในการฉีด แต่สำหรับสกรูชนิดนี้จะช่วยแก้ปัญหาการทำละลายให้ดีขึ้นและใช้อุณหภูมิในการหลอมเหลวที่ไม่สูงนัก ทำให้งานที่ฉีดออกมามีความสมบูรณ์แบบยืนระยะในการฉีดได้นานกว่า

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับหัวข้อนี้

 • เน้นเรื่องการปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงานให้ออกมาสมบูรณ์แบบ
 • ปรับปรุงการกระจายตัวของเม็ดพลาสติก

 

 

4. Melt Pro Barrier Injection Molding (เน้นปริมาณในการฉีด)

ภาพประกอบที่ 4 สกรูฉีดพลาสติกแบบ MeltPro

         สกรูชนิดนี้จะมีความคล้ายกับตัว Fusion แต่ส่วนที่แตกต่างก็คือ ปริมาณในการฉีดแถมยังทำละลายได้ดีกว่าเดิม สกรูชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการควบคุมการหลอมเหลวของเม็ดพลาสติกโดยเฉพาะ และมีระยะเวลาการฉีดที่เร็วขึ้นกว่าตัว Melt ธรรมดา

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับหัวข้อนี้

 • ปริมาณในการฉีดที่มากขึ้น
 • ระยะเวลาในการฉีดที่เร็วขึ้นเทียบกับตัวเดิม
 • ควบคุมการหลอมเหลวของเม็ดพลาสติกได้ดี

 

5. Mixing Injection Molding Screw (เน้นความสม่ำเสมอในการฉีด)

ภาพประกอบที่ 5 สกรูฉีดพลาสติกแบบ Mixing

          เน้นการปรับปรุงความสม่ำเสมอของชิ้นงานที่ฉีด นิยมใช้กับเม็ดพลาสติกที่เป็นสีปรับให้สีเหมาะสม อีกประเด็นก็คือ ใช้แรงดันส่วนท้ายน้อยทำให้เกิดการขาดได้ยาก ส่วนระยะเวลาในการฉีดมีระยะในการฉีดที่ช้ากว่าสกรูฉีดพลาสติกแบบ Single แต่จะให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของชิ้นงานแทน

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับหัวข้อนี้

 • ปรับเม็ดพลาสติกที่เป็นสีให้ชิ้นงานออกมาเท่ากันอย่างเหมาะสม
 • ช่วยให้ทำละลายได้ดียิ่งขึ้น