เม็ดพลาสติกที่ผสมกลาสไฟเบอร์จะส่งผลต่อสกรูฉีดพลาสติกอย่างไร

 เม็ดพลาสติกที่ผสมกลาสไฟเบอร์จะส่งผลต่อสกรูฉีดพลาสติกอย่างไร?

 

 

ทำไมต้องใช้กลาสไฟเบอร์ในการฉีดงานพลาสติก 

เพราะชิ้นงานบางชิ้นถูกนำไปใช้กับสภาพแวดล้อมมีความร้อนที่สูง เพื่อไม่ให้ชิ้นงานมีการละลายหรือเสื่อมโทรม จึงจำเป็นต้องผสมเม็ดพลาสติกที่ผสมกลาสไฟเบอร์ เพราะทำให้ชิ้นงานที่ออกมามีความแข็งแรงสามารถทนความร้อนได้

 

ปัญหาของสกรูฉีดพลาสติกเมื่อต้องฉีดงานที่ผสมกลาสไฟเบอร์

แน่นอนว่า เมื่ออะไหล่เครื่องฉีดพลาสติกของเราต้องมีการฉีดชิ้นงานที่แข็งขึ้น ส่งผลให้เกิดการเสื่อมโทรมในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ความสึกหรือการกัดกร่อน ซึ่งปัญหาเหล่านั้นเป็นผลที่เกิดจากกลาสไฟเบอร์ด้วยกันทั้งสิ้น แล้วอะไหล่ของเครื่องฉีดพลาสติกอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อเมื่อต้องฉีดกลาสไฟเบอร์สูงๆ

 

 

ริ่ง (ชุดหัวฉีดพลาสติก)

ริงจะเริ่มมีปัญหาก็ต่อเมื่อ สกรู บาร์เรล ที่ใช้ฉีดพลาสติกมีค่าความทนทานต่อกลาสไฟเบอร์ไม่เท่ากัน โดยปัญหาที่พบบ่อยคือ ค่า cusion ไม่นิ่ง สมมุติว่า สกรู และบาร์เรล ของเครื่องฉีดเรามีค่าความทนทานต่อกลาสไฟเบอร์ที่ 35-45 เปอร์เซ็นต์ แต่ริงของชุดฉีดของเรามีค่าความทนทนาต่อกลาสไฟเบอร์แค่ 35% 

 

 

กรณีนี้เมื่อต้องฉีดงานที่มีค่ากลาสไฟเบอร์อยู่ที่ 40 เปอร์เซ็น จะทำให้ริงของชุดฉีดของเราจะสึกก่อนสกรูและบาร์เรล

 

 

สกรูและบาร์เรลเครื่องฉีดพลาสติก 

ปกติแล้วส่วนใหญ่เครื่องฉีดพลาสติกจำเป็นจะต้องรันงานอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเมื่อเครื่องฉีดพลาสติกทำงานผิดปกตินั้นเราควรถอดออกมาตรวจสอบ  เมื่อตรวจสอบส่วนหัวฉีดแล้วพบว่า มีความสึกจริง ควรทำการเช็กสกรูและบาร์เรลด้วย เพราะปกติแล้วเมื่อต้องฉีดกับกลาสไฟเบอร์ที่มีค่าความแข็งเกินกว่าระดับที่เนื้อของเหล็กจะทนความแข็งได้ เนื้อของเหล็กจะเป็นรอยและสันสกรูจะสึก

ยกตัวอย่าง สมมุติว่า สกรูและบาร์เรลของเครื่องฉีดเราสามารถทนค่าความแข็งของกลาสไฟเบอร์ที่ที่ 35-45 เปอร์เซ็น แต่หากเรามีการฉีดเม็ดพลาสติกที่ผสมกลาสไฟเบอร์ที่ 50 เปอร์เซ็นต์ โอกาสที่อะไหล่เครื่องฉีดของเราจะสึกก็มีสูงขึ้น

 

วิธีแก้ปัญหา

ต้องดูว่าอะไหล่เครื่องฉีดของเราสึกไปเยอะมากมั้ย  ถ้ายังไม่เยอะมากเราแนะนำให้เปลี่ยนริงก่อน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อะไหล่เครื่องฉีดอื่นๆ สึกไปด้วย แต่หากถอดออกมาดูแล้วพบว่า เนื้อเหล็กหายไปเยอะ ควรเปลี่ยนเพราะหากฝืนใช้ฉีดงานไปเรื่อยๆ นั้นจะทำให้สกรูและบาร์เรลสึกสึกเร็วกว่าเดิม

เม็ดพลาสติกที่ผสมกลาสไฟเบอร์จะทำให้บาร์เรลสกรูเป็นรอยและเนื้อของวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติกที่ผสมกลาสไฟเบอร์)  จะกินเนื้อเหล็กของสกรูฉีดพลาสติกทำให้สันสกรูหาย ตามภาพด้านล่าง 

               

 

 ตัวอย่าง ไฟเบอร์กลาสที่มีผลต่อการฉีด (กรณีศึกษา)

 

สาเหตุ :  บาร์เรลที่ใช้ฉีดมีค่าทนกลาสไฟเบอร์น้อย หรือเรียกอีกอย่างว่า เม็ดแข็งกว่าบาร์เรล

 

 สาเหตุ : ผลจากการฉีดกลาสไฟเบอร์ที่สูงทำให้ระหว่างที่ฉีด เม็ดพลาสติกอยู่ในกระบอกฉีดเสียดสีกับสกรูทำให้เกิดรอยดังกล่าว

 

 สาเหตุ : เกิดจากการกัดกร่อนของเม็ดพลาสที่มีกลาสไฟเบอร์ที่สูง กรณีหากปล่อยไว้จะทำให้เวลาฉีดจะทำให้เม็ดพลาสติกไหลออกมาไม่หมด หรือ ฉีดงานไม่เต็ม