ปัญหาความสึกของสกรูเครื่องฉีดพลาสติก

 

 

“เข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบจากการสึกของสกรู”

   หัวข้อสำคัญมีดังนี้
  • ไฟเบอร์กลาส - สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความสึกหรอ
  • สึกนิดเดียวไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ แต่ ... - สกรูสึกแล้วต้องเปลี่ยนสกรูไหม
  • วิธีป้องกันที่ดีที่สุด - วิธีที่จะไม่ทำให้ท่านต้องมีปัญหากับความสึก

 

ไฟเบอร์กลาส

          เม็ดพลาสติกที่ผสมไฟเบอร์กลาส จะมีความแข็งขึ้นและทำให้สกรูของท่านสึกได้ง่ายกว่าเดิมและเสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็ว ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์กลาสเหล่านี้ทำให้เกิดการกัดกร่อน และเป็นเหตุให้งานฉีดของท่านมีปัญหาด้านคุณภาพ เช่น ฉีดงานไม่เต็ม, ค่า Cusion ไม่คงที่ เป็นต้น

 

https://www.craftechind.com/the-rise-of-carbon-fiber-reinforced-plastics/

 

          ดังนั้นหากมีการตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น สกรู,ทิป, ริง, ซีล ว่าหลังจากใช้งานไปจนถึงระยะที่ต้องตรวจเช็กยังมีประสิทธิภาพอยู่เหมือนเดิมหรือไม่  แต่บางครั้งมักจะออกอาการก่อนตรวจเช็กด้วยซ้ำ จริงๆแล้วหากจะหลีกเลี่ยงก็ไม่ได้เพราะชิ้นงานบางอย่างจำเป็นต้องใช้เม็ดพลาสติกที่มีไฟเบอร์กลาส

 

เตรียมพร้อมสำหรับออเดอร์ใหญ่

          สกรูและบาร์เรลถือเป็นชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องฉีดพลาสติก เปรียบเสมือนกับสุขภาพร่างกายของคนเรา หากมีการถอดออกมาตรวจวัดและทดสอบอย่างสม่ำเสมอก็จะถือว่าเป็นเรื่องดีแก่อะไหล่ของท่าน แต่ไม่ควรถอดบ่อยจนเกิดไปเพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายจากการถอดแบบผิดวิธี  แต่ทั้งนี้ก็ควรมีการถอดตามแพลนที่วางไว้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเวลามีออเดอร์ขนาดใหญ่จะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลัง

 

สึกนิดเดียวไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ แต่ ….. 

          จริงๆ ในทางทฤษฎีหรือทางปฎิบัติก็ตามการที่สกรูมีการสึกเพิ่มขึ้นแม้แต่เพียงนิดเดียวก็ตาม ก็อาจจะส่งผลในด้านคุณภาพแล้ว อีกทั้งยังต้องมีการตรวจสอบที่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบที่ละเอียดมากขึ้นด้วย 

 

 

          แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่า สกรูและบาร์เรลมันมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเลย ซึ่งบางโรงงานอาจจะต้องประหยัดงบประมาณเพื่อนำไปใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ  ซึ่งประเด็นดังกล่าวหากเราพูดกันในเรื่องของทฤษฎีต่างๆ ก็อาจจะเป็นไปดังที่กล่าวไว้ด้านบน แต่หากในความเป็นจริงนั้น หากมีการสึกเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถฉีดงานได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่า  ผู้ควบคุมการผลิตเองจะมีการบริหารความเสี่ยงอย่างไร

 

วิธีป้องกันที่ดีที่สุด ….

          สุดท้ายแล้ววิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือ ก่อนการเปลี่ยนสกรูและบาร์เรลในแต่ละครั้งควรเลือกสกรูและบาร์เรลที่มีการทนการกัดกร่อนที่เหมาะสมกับลักษณะของงานฉีดของท่าน นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ท่านต้องคำนึงถึงก็คือ อุณหภูมิ ซึ่งบางครั้งอุณหภูมิก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการสึกของสกรูได้เหมือนกัน