การให้บริการหลังการขาย


สร้างคุณค่าร่วมกันกับลูกค้า
      เราให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการออกแบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้าเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลใหม่ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถร่วมกันพัฒนาศักยภาพของตนเองได้

 
ประเด็นที่ต้องนำมาคิดต่อ 
      เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เราจึงมีการส่งทีมที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการใช้งานเพื่อให้ข้อมูลและแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์จริง ในการให้บริการลูกค้า


หายห่วงเรื่องปัญหาจากการใช้งาน
      เพราะเรามีการตรวจวัดความสึกของสินค้าฟรีตลอดระยะการใช้งาน เป็นมาตราการป้องกันผลเสียต่างที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 

Powered by MakeWebEasy.com