การให้บริการหลังการขาย

สร้างคุณค่าร่วมกันกับลูกค้า
      เราให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการออกแบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อมูลใหม่ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถร่วมกันพัฒนาศักยภาพของตนเองได้

ประเด็นที่ต้องนำมาคิดต่อ 
      เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เราจึงมีการส่งทีมที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการใช้งาน เพื่อให้ข้อมูลและแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา จากประสบการณ์จริง ในการให้บริการลูกค้า

หายห่วงเรื่องปัญหาจากการใช้งาน
      เพราะเรามีการตรวจวัดความสึกของสินค้าฟรี ตลอดระยะการใช้งาน เป็นมาตราการป้องกันผลเสียต่างที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

Powered by MakeWebEasy.com